ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Multi Jingle behoudt zich het recht prijswijzigingen aan te brengen indien de opdrachtgever eisen stelt die niet overeenkomen met de standaarden.

 • Producten en diensten worden uitsluitend geleverd binnen Nederland.

 • De gestandaardiseerde producten, zoals jingles, worden voorzien van de huisstemmen en aanwezige, de daarvoor bestemde audio en effecten. Indien door de opdrachtgever expliciet wordt gevraagd dit aan te passen zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 • Bij het bestellen van een product of productie is de opdrachtgever zich bewust van de algemene voorwaarden. De opdrachtgever heeft dan ook geen direct mogelijkheid de opdracht te ontbinden.

 • Wanneer een opdracht via direct contact loopt, en dus niet via de webpagina, zijn tevens de hier genoemde voorwaarden van kracht. Multi Jingle gaat er vanuit dat de opdrachtgever hiervan bewust is, maar kan deze alsnog verstrekken indien hier om gevraagd wordt.

 • De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de productie niet in ontvangst te nemen, en daarbij de opdracht terug te trekken, indien; de (audio)kwaliteit niet geëvenaard is  zoals in de demo’s te beluisteren is, de teksten onjuist zijn ingesproken, de opdracht niet binnen de afgesproken termijn is geleverd. Dit dient de opdrachtgever binnen 48 uur aan te geven nadat de productie is toegestuurd.

 • De betalingstermijn is 14 dagen. Indien gewenst kan dit verlengd worden naar de maximale wettelijke 30 dagen. Dit dient de opdrachtgever vooraf duidelijk aan te geven.

 • Producten en producties worden gestart na ontvangst betaling. De afgesproken termijn gaat in vanaf de eerste werkdag dat de betaling is ontvangen.

 • Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is afgehandeld volgt een herinnering. Vier weken hierna volgt de tweede en laatste herinnering. Indien hierna niet tot betaling is overgegaan wordt de procedure overgedragen aan een incassobureau.

 • Indien de productie buiten het gestelde uitzendgebied wordt toegepast behoudt Multi Jingle zich het recht om de extra kosten hiervoor in rekening te brengen.

 • Alle producties zijn toegestaan om vrij te gebruiken. De producties mogen niet verhandeld, of ingezet worden door of bij derden.

Klaroenring 134

4876 XX  Etten-Leur

 

KVK:  57198713

BTW: NL001429171B25

IBAN: NL78RABO0333720652 

M. info@multijingle.nl

Copyright 2010 - Multi Jingle media